Контакти

АСТ – Aсоциация за свободен театър
act@actassociation.eu

Весела Кондакова – Изпълнителен директор на АСТ Фестивал
v.kondakova@actassociation.eu

Веселин Димов – Председател на УС, Артистичен директор и Мениджър АСТ Фестивал
vesselin.dimov@actassociation.eurealbeko@yahoo.com

контакти на членовете на УС (тук)