Какво е свободен театър

 

Свободният театър е важна форма на професионална практика в сферата на изпълнителските изкуства.

Свободният театър използва изследователски методи, които развиват и надграждат съвременните интердисциплинарни практики.

Свободният театър често използва мултидисциплинарен подход, като по този начин разширява творческия си капацитет и достига до нови публики. 

Свободният театър се стреми да инициира критически диалог, като набляга на теми от особена обществена важност. 

Свободният театър има същностен принос към образа на съвременната изпълнителска сцена, също както държавните, общинските и частните театри.

Свободният театър се осъществява най-вече на проектен принцип. В тази рамка той развива гъвкави артистични, организационни, административни и управленски модели на работa,които често включва разнообразни източници на финансиране. Свободният театър залага на самоорганизацията и самоинициативността на творчески колективи.

Свободният театър търси, създава, открива и развива нови сценични пространства.