Точки на споделяне: работна среща и публична дискусия

Работна среща за обсъждане на прилагането на Предложението за стратегия за развитие на свободната творческа сцена в София „Споделена визия”. С участието на представители на публичната администрация, медиите и бизнеса. 

27 януари, 14:00 ч. – 18:30 ч., Гьоте-институт София (ул. Будапеща №1)

Програма:

14:00 ч. – 16:30 ч. кръгли маси – работни групи за секторите публична администрация, медии, бизнес (затворена за публика част от програмата)

17:00 ч. – 18:30 ч. Представяне на резултатите от трите работни групи и отворена дискусия с участието на:

Гергана Димитрова, Петя Колева, Владия Михайлова, Катрин Хрусанова и Михаела Иванова (Столична община) от екипа на „Споделена визия”

Демна Димитрова (PR експерт – културни събитя)

Анна Адамова (Български център за нестопанско право)

Иван Велков (зам. председател на СОС)

Биляна Генова (директор на дирекция „Култура”, СО)

Любо Георгиев (член на координационната група за „Визия за София”)

Румен Драганов (Институт за анализи и оценки в туризма)
Миша Николич (Athlon)

Стефан Иванов (3D артист, game developer)

Николай Колев (БНТ, Денят започва с култура)

Светослав Тодоров (в-к „Капитал”)

След края на дискусията желаещите могат да посетят от 19:30 ч. постановката «Голем» с режисьор Анна Данкова и участието на Ива Свещарова, Виолета Витанова и Ирена Цветанова в ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс.

„Споделена визия” е резултат на съвместните усилия на представители на свободната сцена в сферите на визуалните изкуства, литературата, музиката, танца, театъра и Столична община. В широк кръг от участници, работни групи и публични обсъждания през 2016 г. бе създаден основен документ със споделени принципи за развитието на свободната творческа сцена в София. В процеса на изготвяне на документа се направиха анализи и се събраха мнения, на базата на които са предложени приоритети, цели и конкретни дейности, които биха създали една цялостна екосистема за развитие на изкуствата като част от градския живот на столицата. Предложените мерки предполагат стратегически партньорства между различни сектори. Основната цел е най-динамичният сегмент от различните видове изкуства да разгърне устойчиво възможностите си и да подкрепи развитието на иновациите и творческия потенциал на града.

Обсъждането на стратегията в Гьоте-институт София е първото след официалните публични представяния и дискусии, свързани с работата по документа. То цели предложенията да се популяризират извън тесните професионални кръгове и да създаде работна среда, в която от гледните точки на публичната администрация, медиите и бизнеса да се анализират разписаните принципи и мерки. Специално поканени представители на тези сфери ще изразят своето отношение и възможности за бъдещи съвместни действия.

Предложението за развитие на свободната сцена на изкуства кореспондира с вече приети и действащи стратегии за града от страна на Столична община като Стратегията за интелигентна специализация, Стратегия за младите хора, Стратегия за столичното образование, както и Стратегия за развитие на културата в София.

Проектът „Споделена визия” задава съществена и неразработвана досега перспектива за  формирането на визията за бъдещето на София като творчески град и касае моделите на управление на културата, връзката между свободните творци, гражданските организации, творческите предприемачи и институциите, динамиката на създаване на творчески процеси и продукти, съвременната идентичност на българската култура на картата на Европа и света, създаване на повече възможности пред творците и гражданите и разкриване на нови хоризонти пред публиките и гостите на града.

Събитието се организира от екипа на Споделена визия” с финасовата подкрепа на Гьоте-институт България и в партньорство със Столична община.