ГОТОВИ ЗА ДЕЙСТВИЕ – предложенията на проекта „Партньорства за творческа София”

 

IMG_9303На 5 юли 2017 г. в залата на Гьоте-институт (ул. „Будапеща“ 1, София) се проведе публичното представяне на резултатите от проекта „Партньорства за творческа София”. Присъстваха представители на творческата сцена, културни оператори, експерти в сферата на културата, представители на бизнеса, представители на общината и журналисти. Фокус на проекта е активирането на диалога между артисти, бизнес и местна власт в полза на развитието на творческия потенциал на града и предложения за конкретни общи инициативи.

 

След приветствие от страна на домакините и партньори по проекта от Гьоте-институт  България, участниците в проекта представиха методологията и процеса, през който са минали (д-р Петя Колева,  Интеркултура Консулт®), оценка на проекта от външния наблюдател Виктор Янков (Фондация „Пловдив 2019”), резултати от изследването на практиките за меценатство в България (Елена Пап и Пламен Радев от мим-формация „ЖАР-театър)”, конкретните предложения на работните групи в проекта (Гергана Димитрова, Организация „36 маймуни”, АСТ).  При съвместната си работа експертите идентифицират следните инициативи като пресечна точка на интереса на трите страни и стимул за развитието на творческия капитал на града:

Инициативи на местно ниво:

 • Обучение на хората на изкуството в бизнес умения и запознаване на бизнес партньорите с логиката на създаване и представяне на съвременни изкуства;
 • Подкрепа на иновации и творчество в София – партньорства за създаване на инкубатор за съвременни изкуства;
 • Стимули за бизнеса за участие в културния живот
 • Създаване на информационна платформа за културните събития в София;
 • Образователна платформа за наука, технологии и съвременно изкуство, насочена към училищата и младежите

Инициативи на национално ниво:

 • 5-минутна емисия за култура в новините
 • Промени в закона за меценатството

Голяма част от тези инициативи се припокриват с мерките, предвидени в предложението на Стратегия за развитие на свободната творческа сцена за визуални изкуства, музика, литература, музика, танц и театър „СПОДЕЛЕНА ВИЗИЯ”, разработено с подкрепата на програма „Европа 2016“ на Столична община. Това препотвърждение е свидетелство, че, освен творческата сцена,  бизнесът също вижда потенциал в тези дейности и би се включил в реализацията им. В залата присъства и Василка Шишкова, автор на наръчника “Look, I’m priceless! Handbook on how to assess your artistic organisation”, издаден от най-голямата международна мрежа за изпълнителски изкуства IETM, който цитира проекта „Споделена визия” като добър пример. Г-жа Михаела Иванова, член на Столичен общински съвет, Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие и Програмния съвет на Програма „Европа”, обяви, че предстои внасянето за обсъждане в постоянните комисии на Столична община, а след това и в Столичен общински съвет на предложението за стратегия „Споделена визия”. Оказва се, че взаимодействието между бизнес, община и неправителствен сектор е „мисия възможна“!

На страницата на Асоциация за свободен театър могат да бъдат прочетени всички документи, резултат от проекта: четири протокола от срещите на двете работни групи, три доклада на външния наблюдател Виктор Янков, доклад за меценатството в България. (http://actassociation.eu/?page_id=1682)

Екип на проекта:

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА, ръководител, Организация „36 МАЙМУНИ“;

ПЕТЯ КОЛЕВА, ръководител на процес, ИНТЕРКУЛТУРА КОНСУЛТ®;

ХРИСТИАН ЙОВЧЕВ, координатор локации и участници;

КАТРИН ХРУСАНОВА, координатор мрежи и партньори, председател на АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДЕН ТЕАТЪР (АСТ).

Проектът „Партньорства за Творческа София – изследване на иновативни практики с участие на бизнеса, сцената и общината” се изпълнява  от „Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура – 36 маймуни” с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017.

Партньори са:  Гьоте-институт България,  Фондация „За Оборище“.  Проектът се изпълнява в сътрудничество с Асоциация за свободен театър, СГХГ – филиал “Васка Емануилова”, Интеркултура Консулт®.

Повече информация можете да намерите на: http://actassociation.eu/?page_id=1682 

Следете събитията на Facebook страницата на проекта: https://www.facebook.com/spodelenavizia/  

Ако имате желание да се включите в инициативите по проекта, можете да се свържете с организаторите на act@actassociation.eu .

Партньорства за Творческа София

14573010_902077536558701_4117279690026150381_n

Проект „Партньорства за Творческа София“ изследва интереса на бизнеса към активно включване в културните процеси в града, основните нагласи и конфликтни зони в сътрудничеството. Основната цел е да се  дискутират и проучат нови механизми за подкрепа  на творческата сцена и на тристранни партньорства – творчески организации, бизнес и местна власт. Търсеният ефект е по-добро взаимодействие и конкретни възможности за активиране на сътрудничеството.

Фокус на проекта

В периода Май – Юли 2017 г. ще бъдат анализирани две основни форми на сътрудничество между творчески организации, бизнес и местна власт в град София:

 1. Ролята на меценат, спонсор, донор и в подкрепа на:
  • творческа дейност и представяне на съвременни форми на изкуства
  • професионално развитие на творците,
  • развитие и разширяване на публиките
 2. Партньор в дългосрочно сътрудничество, в което общината, творческият сектор и бизнесът споделят рискове и ползи за:
  • създаване на споделени пространства: специални пространства с обществен достъп за рзвитие на публиките и на творческия потенциал на младежите

(репетиционна зала за танц и театър, галерийно пространство, оборудвана зала с музикални инструменти, зала за анимация или за работа върху видеоигри и т.н.).

 • развитие на „творчески квартали“ в София,
 • образователни инициативи,
 • развитие на творчески и туристически услуги
 • промоция на местния културен продукт и услуги
 • продуциращи центрове за съвременни изкуства, творчески лаборатории, ателиета, културни инкубатори, творчески клъстъри и др.;

Това ще се случи чрез работа в две „кръгли  маси“ за обмен на опит и идеи, анализ на казуси, общо  предложения

Двете основни форми на сътрудничество ще бъдат анализирани от две отделни групи. Участниците в работата на кръглите маси  познават добре контекста на развитие на София  и са представители на бизнеса в София, на творчески организации или на местната власт. Целта е участниците да обменят опит и експертиза, както и да осъществят личен контакт помежду си, да обсъждат и проверяват възможността за реализация на възникнали по време на срещата идеи. Работата на групите ще бъде подкрепена и от външни консултации по съответните теми.

След завършване на работата на групите, резултатите ще бъдат представени публично  в партньорство с Гьоте-институт България на 5 юли 2017

Повече можете да научите на страницата на проекта тук.

Проектът „Партньорства за Творческа София – изследване на иновативни практики с участие на бизнеса, сцената и общината се ръководи от „Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура – 36 маймуни” с подкрепата на програма „Европа” 2017 на Столична община.

Партньори на проекта са:  Гьоте-институт България, СГХГ – филиал „Васка Емануилова“, Фондация „За Оборище“,  Асоциация за свободен театър (АСТ), Интеркултура Консулт ®

Проектът продължава една от линиите в работата, извършена в подготовката на предложение за стратегия за развитие на свободната творческа сцена за ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, МУЗИКА, ЛИТЕРАТУРА, МУЗИКА, ТАНЦ И ТЕАТЪР „Споделена визия” и допълва част от идеите, заложени в проектите „Топлоцентрала” и „Синергия”, подкрепени от програма „Европа” 2016 на Столична община

Точки на споделяне: работна среща и публична дискусия

Работна среща за обсъждане на прилагането на Предложението за стратегия за развитие на свободната творческа сцена в София „Споделена визия”. С участието на представители на публичната администрация, медиите и бизнеса. 

27 януари, 14:00 ч. – 18:30 ч., Гьоте-институт София (ул. Будапеща №1)

Програма:

14:00 ч. – 16:30 ч. кръгли маси – работни групи за секторите публична администрация, медии, бизнес (затворена за публика част от програмата)

17:00 ч. – 18:30 ч. Представяне на резултатите от трите работни групи и отворена дискусия с участието на:

Гергана Димитрова, Петя Колева, Владия Михайлова, Катрин Хрусанова и Михаела Иванова (Столична община) от екипа на „Споделена визия”

Демна Димитрова (PR експерт – културни събитя)

Анна Адамова (Български център за нестопанско право)

Иван Велков (зам. председател на СОС)

Биляна Генова (директор на дирекция „Култура”, СО)

Любо Георгиев (член на координационната група за „Визия за София”)

Румен Драганов (Институт за анализи и оценки в туризма)
Миша Николич (Athlon)

Стефан Иванов (3D артист, game developer)

Николай Колев (БНТ, Денят започва с култура)

Светослав Тодоров (в-к „Капитал”)

След края на дискусията желаещите могат да посетят от 19:30 ч. постановката «Голем» с режисьор Анна Данкова и участието на Ива Свещарова, Виолета Витанова и Ирена Цветанова в ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс.

„Споделена визия” е резултат на съвместните усилия на представители на свободната сцена в сферите на визуалните изкуства, литературата, музиката, танца, театъра и Столична община. В широк кръг от участници, работни групи и публични обсъждания през 2016 г. бе създаден основен документ със споделени принципи за развитието на свободната творческа сцена в София. В процеса на изготвяне на документа се направиха анализи и се събраха мнения, на базата на които са предложени приоритети, цели и конкретни дейности, които биха създали една цялостна екосистема за развитие на изкуствата като част от градския живот на столицата. Предложените мерки предполагат стратегически партньорства между различни сектори. Основната цел е най-динамичният сегмент от различните видове изкуства да разгърне устойчиво възможностите си и да подкрепи развитието на иновациите и творческия потенциал на града.

Обсъждането на стратегията в Гьоте-институт София е първото след официалните публични представяния и дискусии, свързани с работата по документа. То цели предложенията да се популяризират извън тесните професионални кръгове и да създаде работна среда, в която от гледните точки на публичната администрация, медиите и бизнеса да се анализират разписаните принципи и мерки. Специално поканени представители на тези сфери ще изразят своето отношение и възможности за бъдещи съвместни действия.

Предложението за развитие на свободната сцена на изкуства кореспондира с вече приети и действащи стратегии за града от страна на Столична община като Стратегията за интелигентна специализация, Стратегия за младите хора, Стратегия за столичното образование, както и Стратегия за развитие на културата в София.

Проектът „Споделена визия” задава съществена и неразработвана досега перспектива за  формирането на визията за бъдещето на София като творчески град и касае моделите на управление на културата, връзката между свободните творци, гражданските организации, творческите предприемачи и институциите, динамиката на създаване на творчески процеси и продукти, съвременната идентичност на българската култура на картата на Европа и света, създаване на повече възможности пред творците и гражданите и разкриване на нови хоризонти пред публиките и гостите на града.

Събитието се организира от екипа на Споделена визия” с финасовата подкрепа на Гьоте-институт България и в партньорство със Столична община.

АСТ Фестивал за свободен театър #6profile1

под надслов: БАЛ с каски

oт 11 до 17 ноември 2016г. в гр. София

 

 

За шеста поредна година АСТ Фестивал за свободен театър подготвяБАЛ-ът на свободната творческа воля и будното самосъзнание. Празникът отбелязва днешните победи и поражения, като е подготвен за утрешната реалност, която създаваме днес.

В световната културна история фестивалите са били празнични събития, честващи победи или постижения и празнуващи опасния екстаз на живота. В ситуации на огромни социални, политически или икономически катаклизми, хората винаги са намирали спасение в празника. Нашият празник – нашият бал –  днес се случва в подобна ситуация на всеобща тревожност. Светът около нас се променя реАСТивно. Виждаме това през десетки примери всеки ден: разрухата на останки от древни цивилизации; нападения по време на концерти; радикалното дясно, което не иска кулутура и образование; радикалното ляво, което не иска статуквото на капитализма да продължава; бежанци, които търсят сигурност там където сигурността или се престарава или хич не успява. Списъкът се обновява всеки ден.

През 2016-та, АСТ Фестивал няма как да пренебрегне ситуацията в света около нас и да отбележи артистично пиршество на естетическото разнообразие. БАЛ на театралната реалност – Първо международно издание с 4 чуждестранни спектакли (от Германия, Франция и Полша) и 10 български продукции (селекция от последната година). Седем празнични дни за: форуми, уъркшопи и срещи за международни артисти и конкретнавизуализация за близкото бъдеще на независимата сцена.

Рефлексия на локално и провокация на глобално, с подготвяните близо година иновативни проекти за: стратегия “Споделена визия”, Център за независимо изкуство “Топлоцентрала” и „Синергия нов модел за управление на ОКИ Средец  с включван на свободната творческа сцена.

Фестивалът е празник, които чества съвременните функции на театъра, а именно: да задава актуални въпроси и не винаги до предлага “точните” отговори, да свали маските, които са ни наложили, но да бъде готов да постави каските, които днес понякога са необходими.

 

АСТ Фестивал за свободен театър 2016 се реализира с финансовата подкрепа на Столична община.

Проектът се организира с финансовата подкрепа на Министерство на културата на Република България.

 

 

АСТ Фестивал се реализира в партньорство с: ДНК – Пространство за съвременен танц и пърформанс, Национален дворец на културата, Фондация „Арт офис“, Гьоте-институт България, Френски културен институт България, Полски институт в София, Център за култура и дебат “Червената къща”, Derida Dance Center, TimeHeroes, Нощ на театрите и вода Савина.

 

Модел за създаване на център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“

На 21.09.2016 г. от 11:00ч. на „ул. Париж 1“ се проведе публично финалния модел за Център за съвременни изкуства в изоставената сграда на бившата Топлоцентрала на НДК

Моделът предлага цялостно предложение за създаване и функциьониране на първия център за съвременни изкуства в гр. София.

Пълната версия на предложението можете да свалите от тук: ТОПЛОЦЕНТРАЛА 2016 – брошура

20160921_111332 20160921_111403 20160921_111816 20160921_113453

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа „2016 от АСТ Асоциация за свободен театър.