Публикации

 

На български език:

ДНЕВНИКНезависимост x 4: ACT Фестивал за свободен театър 2014 (24.09.2014)

МИКА – Започна IETM София и АСТ Фестивал за свободен театър (7.10.2014)

МЕНИДЖЪР – Най-голямата мрежа за съвременни изкуства идва в България (28.08.2014)

СТАНДАРТ – Започва месец на свободния театър в София (31.10.2013)

БНР – Първо издание на Фестивала за свободен театър в България (18.11.2011)

КАПИТАЛ – ACT Фестивал за свободен театър (17.11.2011)

ЕДНО – Фестивал за свободен театър (14.11.2011)

STAND – Кой стои зад фестивала за свободен театър? (12.10.2011)

SOFIA LIVE – АСТ Фестивал за свободен театър (2011)

НОВИДРАМАТУРГИИ – Везможностите на Свободата

 

In English:

IETM – IETM Autumn Plenary Meeting, Sofia – Bulgaria, 16 – 19 October 2014 (2014)

FreieTheater.at – The ACT Festival and international meeting in Sofia 2013 (01.2014)

Sofia2019 – ACT Independent Theatre Festival (2014)

ON THE MOVE – ACT Festival for Independent Theatre, Sofia (Bulgaria) > OTM participation in a public forum (29.10.2013)

DRAMATURGYNEW – Sofia is really a place to be (19.11.2011)

EDNO – Independent theatre festival (14.11.2011)