Контакти

АСТ – Aсоциация за свободен театър
act@actassociation.eu

Катрин Хрусанова – Председател на УС, Мениджър АСТ Фестивал
katrin.hrusanova@gmail.com

Християн Йовчев – Координатор АСТ Асоциация и АСТ Фестивал

christian.yovchev@gmail.com

Веселин Димов – Члена на УС, Артистичен директор и Мениджър АСТ Фестивал
realbeko@yahoo.com