ПАРТНЬОРСТВА ЗА ТВОРЧЕСКА СОФИЯ

loga_final

 

Проектът „Партньорства за Творческа София – изследване на иновативни практики с участие на бизнеса, сцената и общината се ръководи от „Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура – 36 маймуни” с подкрепата на програма „Европа” 2017 на Столична община.

Партньори на проекта са:  Гьоте-институт България, СГХГ – филиал „Васка Емануилова“, Фондация „За Оборище“,  Асоциация за свободен театър (АСТ), Интеркултура Консулт ®

Проектът продължава една от линиите в работата, извършена в подготовката на предложение за стратегия за развитие на свободната творческа сцена за ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, МУЗИКА, ЛИТЕРАТУРА, МУЗИКА, ТАНЦ И ТЕАТЪР „Споделена визия” и допълва част от идеите, заложени в проектите „Топлоцентрала” и „Синергия”, подкрепени от програма „Европа” 2016 на Столична община.

Партньорства за Творческа София

IMG_8936

Проект „Партньорства за Творческа София“ изследва интереса на бизнеса към активно включване в културните процеси в града, основните нагласи и конфликтни зони в сътрудничеството. Основната цел е да се  дискутират и проучат нови механизми за подкрепа  на творческата сцена и на тристранни партньорства – творчески организации, бизнес и местна власт. Търсеният ефект е по-добро взаимодействие и конкретни възможности за активиране на сътрудничеството.

Фокус на проекта

В периода Май – Юли 2017 г. ще бъдат анализирани две основни форми на сътрудничество между творчески организации, бизнес и местна власт в град София:

 1. Ролята на меценат, спонсор, донор и в подкрепа на:
  • творческа дейност и представяне на съвременни форми на изкуства
  • професионално развитие на творците,
  • развитие и разширяване на публиките
 2. Партньор в дългосрочно сътрудничество, в което общината, творческият сектор и бизнесът споделят рискове и ползи за:
  • създаване на споделени пространства: специални пространства с обществен достъп за рзвитие на публиките и на творческия потенциал на младежите

(репетиционна зала за танц и театър, галерийно пространство, оборудвана зала с музикални инструменти, зала за анимация или за работа върху видеоигри и т.н.).

 • развитие на „творчески квартали“ в София,
 • образователни инициативи,
 • развитие на творчески и туристически услуги
 • промоция на местния културен продукт и услуги
 • продуциращи центрове за съвременни изкуства, творчески лаборатории, ателиета, културни инкубатори, творчески клъстъри и др.;

 

Работа в две „кръгли  маси“ за обмен на опит и идеи, анализ на казуси, общо  предложения

IMG_9098

Двете основни форми на сътрудничество ще бъдат анализирани от две отделни групи. Участниците в работата на кръглите маси  познават добре контекста на развитие на София  и са представители на бизнеса в София, на творчески организации или на местната власт. Целта е участниците да обменят опит и експертиза, както и да осъществят личен контакт помежду си, да обсъждат и проверяват възможността за реализация на възникнали по време на срещата идеи. Работата на групите ще бъде подкрепена и от външни консултации по съответните теми.

Предвиждат се първа (22  май) и втора среща (5 юни) за всяка от „кръглите  маси“ в партньрство с СГХГ – филиал „Васка Емануилова“. Между двете срещи се надгражда експертизата по обсъжданите казуси. Всички обсъждани теми, заедно с направените предложения ще описани и публично достъпни след края на проекта.

Наблюдатели с експертна задача меценатство са Елена Пап и Пламен Радев, основатели на Мим-формация “ЖАР театър “

Външен наблюдател на проект  „Партньорства за творческа София“ ще бъде Виктор Янков, Заместник директор Международна Дейност Фондация “Пловдив 2019”. Той ще проследи развитието на проекта от цел до резултат.  Неговите обобщения ще дадат гласност на качеството на работа на двете групи и ангажираността на участниците с реални казуси и възможни решения, които насърчават сътрудничеството между бизнеса и творческата сцена в полза на град София.

IMG_9094

Информация и резултати

След завършване на работата на групите, резултатите ще бъдат представени публично  в партньорство с Гьоте-институт България на 5 юли 2017 г.

За да се свържете  с  екипа па проект „Партньорства за Творческа София“  изпратете съобщение на адрес  act@actassociation.eu:

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА, ръководител на проект „Партньорства за Творческа София“, ОРГАНИЗАЦИЯ „36 МАЙМУНИ“;

ПЕТЯ КОЛЕВА, ръководител на процес„Партньорства за Творческа София“, ИНТЕРКУЛТУРА КОНСУЛТ® ;

ХРИСТИАН ЙОВЧЕВ, координатор локации и участници в проект „Партньорства за Творческа София“;

КАТРИН ХРУСАНОВА, координатор мрежи и партньори, Партньорства за Творческа София“, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДЕН ТЕАТЪР (АСТ)

Допълнителна информация ще намерите на страницата на „Споделена визия’  и на АртСофия