Топлоцентрала

screenshot-2016-09-28-21-46-07

Топлоцентрала е ново пространство за съвременни артистични форми в София. Тя е интердисциплинарен център за диалог, лаборатория, която създава и представя изпълнителски, визуални изкуства и музика. Тя изгражда контекст за обмен между местната и международната сцена чрез работилници, резиденции и копродукции.

В Стратегията за развитие на културата в София до 2023 година е заложено изграждането на поне един независим арт център, който да подпомага развитието на съвременните изкуства, артистите и публиките. Настоящото предложение е финализиран проект за реализация на тази цел – резултат от работата на интердисциплинарен екип от 12 местни артисти и мениджъри и четирима чуждестранни експерти в посока на ресоциализация на изоставената и потенциално опасна бивша Топлоцентрала на НДК, собственост на Столична община. По време на Международната среща за изпълнителски изкуства IETM, която се проведе през октомври 2014 година в София, тази сграда бе идентифицирана като място с най-голям потенциал за създаване на Център за съвременни изкуства.

Центърът е отворен за хора от всички възрасти и социални групи и предоставя пространство за творчески процеси между артисти и местни общности, чрез различни образователни модули и програми за професионално развитие. Разположена в парк и до река, Топлоцентрала работи в синергия със заобикалящата я среда, като показва нови социални и екологични практики. Топлоцентрала е гражданска инициатива на независимата сцена, подкрепена от общинската администрация, чуждестранни културни институти и мрежи, и други обществени структури.

Тук можете да разгледате финалния модел и интердисциплинарната платформа за център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“.