Мисия

Ние, Асоциация за свободен театър, търсим равнопоставеност и съпоставимост със ситуацията на свободния театър в Европа. С приобщаването към европейските ценности и практики, ние желаем осигуряването на реални условия за съществуване на българския свободен театър, а именно:

  1. Отделни сесии за финансиране на независими проекти в областта на изпълнителските изкуства от държавните институции (министерства, общини и други структури);
  2. Преференциални условия при ползването на съществуваща театрална инфраструктура;
  3. При подкрепата на независими проекти, те да бъдат финансирани с минимум 70% от исканата сума;
  4. Ясни условия и законодателство при взаимодействие на НПО и артисти на свободна практика с държавни структури;
  5. Изясняване и легализиране на статута на артиста, работещ на свободна практика.

Асоциация за свободен театър е сдружение на български неправителствени организации и индивидуални артисти, работещи в сферата на театъра и изпълнителските изкуства, учредено през 2009-та година.