Membership

act_reg_form_-_individuals – регистрационен формуляр за физически лица

act_reg_form_-_organizations – регистрационен формуляр за юридически лица

(молим, желаещите да подготвят формулярите на хартиен носител)

Какво означава да бъдеш член на АСТ

 

Да бъдете част от платформа, която има за цел да повлияе културните политики в страната в областта на изпълнителските изкуства и да усили гласа на независимия сектор.

 

Като член на АСТ вие / вашата организация ще имате полза от:

Личните срещи

Периодично провежданите общи срещи за членовете на АСТ ще ви дадат възможност :

 • да се запознаете с други практикуващи професионалисти и организации от вашата област;
 • да поставите за общо обсъждане в неформална среда казуси от конкретната ви мениджърска или артистична практика;
 • да поискате съвет или да подкрепите със своя опит други колеги или организации;
 • да потърсите или споделите информация и идеи;
 • да ситуирате ясно своята работа в националния контекст;
 • да участвате в разработването на стратегии за промотирането на вашата работа в страната и чужбина;
 • да участвате в работни групи и работни сесии по въпроси, важни за независимата сцена в областта на изпълнителските изкуства;
 • да представите ваши нови инициативи и да потърсите партньори;
 • да участвате в създаването на национална мрежа в областта на изпълнителските изкуства;

Допълнителни придобивки

 • да се ползвате от всички споразумения и преференции, постигнати за независимата сцена от АСТ с други институции;
 • да гласувате на общите събрания на организацията;
 • да използвате логото на АСТ.

«Добавената стойност» на това да бъдете членове на АСТ

 • Силно чувство на свързаност и чувство на принадлежност към по-голяма общност от свободнопрактикуващи професионалисти, които вярват в активния обмен, артистичната мобилност и сътрудничество;
 • Поддържането на зона за рефлексии, източник на знания и вдъхновение за ежедневната и творческата ви работа, като имате възможност да поставите нейните предизвикателства в един по-широк контекст;
 • Начин да получите разбиране  за общите и значими процеси в националното културно поле, както и за действащите в него професионални тенденции;
 • Възможност да насърчавате професионалното си развитие;
 • Сблъскване на вашите собствени стратегии и методологии с други; възможност да погледнете към същата ситуация през перспективата на някой друг;
 • Да създаде силни професионални и приятелски отношения между членовете, преди пристъпването им към съвместна работа.

Условия за членство:

1. Един реализиран свободен проект в областта на театъра и изпълнителските изкуства или участие в поне един реализиран свободен проект в областта на театъра и изпълнителските изкуства.