Отговор на заместник-министъра на културата Митко Тодоров по повод публикуваното становище на АСТ

Писмото на заместник-министъра, страница 1 – MKotgovor1 и страница 2 – MKotgovor2


One thought on “Отговор на заместник-министъра на културата Митко Тодоров по повод публикуваното становище на АСТ

  1. Vladimir Kolishkin Reply

    Много ” изчерпателен ” отговор !!! Благодарим за вниманието !!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *